< strona startowa
A rapid preliminary skills diagnostics for supporting the decisionmaking process, on HR management example / Grzegorz Szyjewski. // Procedia Computer Science. 2020, Vol. 176, s.2423-2433
 
Willingness of sharing personal device data for scientific research / Grzegorz Szyjewski. // Procedia Computer Science. 2019, Vol. 159, s.2032-2040
 
Expanding an open source e-commerce with a separate ICT system / Grzegorz Szyjewski. // Procedia Computer Science. 2019, Vol. 159, s.2091-2101
 
A study on existing and actually used capabilities of mobile phones technologies / Grzegorz Szyjewski, Luiza Fabisiak. // Procedia Computer Science. 2018, vol. 126, s.1627-1636
 
G. Szyjewski, L. Fabisiak, "Survey as a source of low quality research data", 2017
 
G. Szyjewski, L. Fabisiak, "JUSTIFICATTON OF USING TWO DIMENSION GRAPHIC CODES (QR) IN MARKETIRNG ACTIVITIES" w "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands", Nowy Sącz 2017
 
G. Szyjewski, P. Niemcewicz, "Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych" w K.Nermend, A.Borawska "Technologie mobilne we wspomaganiu zarządzania", Studia Informatica Pomerania nr 3 (41), Szczecin 2016
 
G. Szyjewski "Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika", w "Studia Informatica" Issue 38, Szczecin 2015
 
G. Szyjewski, rozprawa doktorska: "Organizacja uwierzytelniania internetowych transakcji biznesowych", napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Budzińskiego, Uniwersytet Szczeciński, 2013
 
G. Szyjewski, "Wykorzystanie dwuwymiarowych kodów QR (Quick Response) w procedurach autoryzacji" w "E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE", WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin 2013
 
G.Szyjewski, "Wykorzystanie modeli procesów biznesowych BPMN 2.0 do identyfikacji potrzeb zdalnego uwierzytelniania", 2011
 
G. Szyjewski, "REMOTE AUTHENTICATION AS A GATEWAY TO AUTOMATE PROCESS OF NONELECTRONIC SERVICE OFFERING" w: “INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT VII - Distant Learning and Web Solutions for Education and Business", WULS Press Warsaw 2010, ISBN: 978-83-7583-260-0
 
G. Szyjewski, A. Skrzyszewski, "Developer and client approach to Mobile Software Distribution Platforms, based on Android Market and App Store", w "Polish Journal of Environmental Studies Vol. 18, No. 3B", Hard Olsztyn 2009 ISSN: 1230-1485
 
G. Szyjewski, „Istota multimediów”, w: A.Szewczyk „Multimedia w biznesie”, Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008. ISBN: 978-83-7251-961-0
 
G. Szyjewski, "Automation of the Competence Valuation Procedures, Using Workflow in a Dedicated Internet System Based on the EUCIP Professional Poland Example" w ”Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17, No. 3B”, Hard Olsztyn 2008 ISSN: 1230-1485
 
G.Szyjewski, "A Web-based Computer System as a Main Tool of Certification Processes Automation in EUCIP Poland", ”CEPIS UPGRADE, The European Journal for the Informatics Professional”, Vol. IX, NO. 4, Novática August 2008, ISSN: 1684-5285
 
G. Szyjewski, "Sistema informático basado en Web para la automatización de los procesos de certificación en EUCIP Polonia", "Novática No 194, julio-agosto 2008, ano XXXIV", Novática 2008, ISSN: 0211-2124
 
G. Szyjewski, A. Skrzyszewski, "Computer Management of the EUCIP Certification Processes in Poland" w "Continous Optimization and Knowledege-Base Technologies" (EurOPT-2008), Neringa, Vilnius "Technika", Lithuania 2008 ISBN: 978-9955-28-283-9
 
G. Szyjewski, „Electronic Information Flow as Factor of Project Management Efficiency Increase” w ”Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 16, No. 4A, 2007 ISSN 1230-1485
 
G. Szyjewski, „Koncepcja wykorzystania systemu klasy CRM, w kontaktach jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem” w „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego – tom II”, Szczecin 2007 ISBN 83-60397-08-2 978-83-60397-08-4
 
Z. Szyjewski, G. Szyjewski, „Harmonogramowanie projektów informatycznych - Microsoft Project 2002”, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2006
 
G. Szyjewski, „Wykorzystanie mobilnych nośników danych w eksploatacji systemów informatycznych”, w: M.Miłosz „Eksploatacja systemów informatycznych”, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004