< strona startowa
dr Grzegorz Szyjewski
Katedra Organizacji i Zarządzania , Instytut Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, pok. 12
eml: grzegorz.szyjewski@usz.edu.pl
tel.: +48 91 444-1911