< strona startowa
dr Grzegorz Szyjewski
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych, Instytut Informatyki w Zarządzaniu , Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, pok. 12
eml: grzegorz.szyjewski@usz.edu.pl
tel.: +48 91 444-1911