< strona startowa
dr Grzegorz Szyjewski
Instytut Zarządzania - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania - Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
eml: grzegorz.szyjewski@usz.edu.pl
tel.: +48 91 444-1911