< strona startowa

Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych

rodzaj zajęć: laboratoria
forma zaliczenia:
prezentacja (szkolenie) + projekt zaliczeniowy (dokumentacja wdrożenia systemu)

forma i zawartość projektu zaliczeniowego:
1. dokumentacja wdrożenia w formie pliku PDF,
2. ew. materiały szkoleniowe + prezentacja,
3. model organizacji oraz procesów biznesowych z programu Adonis (w formie HTML).

wykorzystywane narzędzia:  Adonis 4.0 / Adonis CE (free)
konspekt:
1. Wybór i opis organizacji w której będzie wdrażany system informatyczny.
  a. Ogólny opis organizacji oraz sposobu działania.
  b. Opis otoczenia w jakim funkcjonuje organizacja.
  c. Opis struktury organizacyjnej lub jej fragmentu (np. wybrany dział) w przypadku dużej organizacji.
  d. Ogólny opis pracy jaka jest wykonywana w ramach codziennej działalności organizacji.
  e. Wybór jednego procesu z w/w punktu i dokładny opis kolejności wykonywanych działań, podejmowanych decyzji oraz ich wpływu na sam proces.
  f. Odszukanie możliwości usprawnienia opisanego procesu biznesowego poprzez wdrożenie systemu informatycznego.
  g. Opis usprawnienia oraz jego wpływ na realizowany proces (cel i efekty wdrożenia).
  
2. Tworzenie modelu oraz analiza procesu biznesowego.
  a. Tworzenie modelu ogólnej struktury organizacji (mapa procesów).
  b. Tworzenie modelu procesu biznesowego (przed i po wdrożeniu systemu informatycznego).
  c. Tworzenie modelu struktury organizacyjnej.
  d. Tworzenie modelu dokumentów oraz systemów informatycznych.
  e. Przypisanie parametrów do czynności w ramach procesów (czas, koszt).
  f. Wykonanie symulacji i analiza wyników dla procesu przed i po wdrożeniu.
 
3. Utworzenie systemu informatycznego (projekt lub produkt rzeczywisty)
 
4. Prezentacja nowego systemu i szkolenie
  a. Wskazanie zalet wdrożenia (na podstawie analizy procesów).
  b. Opis nowego rozwiązania.
  c. Wskazanie w strukturze organizacyjnej stanowisk których dotyczy zmiana.
  d. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi nowego systemu.
 
5. Utworzenie kompletnej dokumentacji.
  a. Dokumentacja w formie pliku PDF
  b. Model organizacji z programu Adonis (export HTML)
literatura:
R. L. Manganelli, M. M. Klein "Reengineering", PWE 1998.
R. Muller, P. Rupper, "Process Reengineering", Astrum.
R. Wojtachnik "Elektroniczna wymiana dokumentów", MIKOM 2004.
D. Chaffey "Groupware, Workflow And Intranets. Reengineering the Enterprise with Collaborative Software", Digital Press 1998.
M. Hammer "Reinżynieria i jej następstwa", PWN 1999.
J. Kobielus "Strategie. Obsługa procesów pracy", IDG Poland S.A. 1998.
Z. Martyniak "Metody organizowania procesów pracy", PWE 1996.