< strona startowa

Modelowanie procesów biznesowych

rodzaj zajęć: laboratoria
forma zaliczenia: projekt zaliczeniowy
wykorzystywane narzędzia:  Adonis 4.0
omawiane zagadnienia:
modelowanie procesów biznesowych
modelowanie środowiska pracy
modelowanie środowiska narzędziowego
symulacja procesów
analiza kosztów oraz czasu
reengineering procesu
literatura:
R. L. Manganelli, M. M. Klein "Reengineering", PWE 1998.
R. Muller, P. Rupper, "Process Reengineering", Astrum.
R. Wojtachnik "Elektroniczna wymiana dokumentów", MIKOM 2004.
D. Chaffey "Groupware, Workflow And Intranets. Reengineering the Enterprise with Collaborative Software", Digital Press 1998.
M. Hammer "Reinżynieria i jej następstwa", PWN 1999.
J. Kobielus "Strategie. Obsługa procesów pracy", IDG Poland S.A. 1998.
Z. Martyniak "Metody organizowania procesów pracy", PWE 1996.