< strona startowa

Procesy informacyjne w zarządzaniu

rodzaj zajęć: laboratoria
forma zaliczenia: projekt(3) + kolokwium zaliczeniowe(4-5) | niezbędne zaliczenie wykładów
wykorzystywane narzędzia:  
omawiane zagadnienia:
1. Charakterystyka problemu.
  a) Charakterystyka organizacji.
  b) Struktura organizacyjna.
  c) Problemy wymagające nowego rozwiązania informatycznego (lokalizacja, opis, wpływ na proces i organizację).
2. Definicja zadania projektowego.
  a) Cel zastosowania.
  b) Zakres funkcjonalny aplikacji.
  c) Model przyszłego rozwiązania, w tym:
      * ogólny opis
      * sposób użytkownia
      * zakres i źródło danych przechowywanych w systemie
      * wymagania sprzętowe
      * inne wymagania (szkolenia, dostosowaniach techniczne, zmiany personalne).
  d) Harmonogram realizacji zmian.
3. Model procesu biznesowego.
  a) Ogólny opis modelu.
  b) Charakterystyka elementów modelu. [ZAD]
4. Tworzenie przykładowych modeli procesów biznesowych.
  a) Tworzenie modeli na podstawie studium przypadku.
  b) Animacja modeli - sprawdzenie mozliwości realizacji pracy zgodnie z moidelem.
literatura:
R. L. Manganelli, M. M. Klein "Reengineering", PWE 1998.
R. Muller, P. Rupper, "Process Reengineering", Astrum.
R. Wojtachnik "Elektroniczna wymiana dokumentów", MIKOM 2004.
D. Chaffey "Groupware, Workflow And Intranets. Reengineering the Enterprise with Collaborative Software", Digital Press 1998.
M. Hammer "Reinżynieria i jej następstwa", PWN 1999.
J. Kobielus "Strategie. Obsługa procesów pracy", IDG Poland S.A. 1998.
Z. Martyniak "Metody organizowania procesów pracy", PWE 1996.