Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 1 - wprowadzenie do HTML, CSS

Podstawowa struktura dokumentu HTML
Podstawowe znaczniki w HTML
 
<b> bold - pogrubienie <b>tekst pogrubiony</b> tekst pogrubiony
<u> underline - podkreślenie <u>tekst podkreślony</u> tekst podkreślony
<i> italic - pochylenie <i>tekst pochylony</i> tekst pochylony
<p> znacznik nowego akapitu <p>zawartość akapitu1</p><p>zawartość akapitu2</p>

zawartość akapitu1

zawartość akapitu2

<br /> znacznik nowej linii pierwszy wiersz <br /> drugi wiersz pierwszy wiersz
drugi wiersz
<hr /> znacznik poziomej linii <hr />
<a> znacznik hiperłącza <a href="http://www.wneiz.pl">link</a> link
<img /> znacznik obiektu graficznego <img src="http://ict-trainer.pl/images/img8.jpg" title="obrazek globus" />
<li> element listy <li>element 1 </li>
 • element 1
 • <ol> znacznik listy numerowanej <ol>
     <li>element 1 </li>
     <li>element 2 </li>
  </ol>
  1. element 1
  2. element 2
  <ul> znacznik listy punktowanej <ul>
     <li>element 1 </li>
     <li>element 2 </li>
  </ul>
  • element 1
  • element 2
  <div> element blokowy <div>blok1</div><div>blok2</div>
  blok1
  blok2
  <table> znacznik tabeli - szkielet <table>
     <tr>
        <td>komórka1.1</td>
        <td>komórka1.2</td>
        <td>komórka1.3 </td>
     </tr>
     <tr>
        <td>komórka2.1</td>
        <td>komórka2.2</td>
        <td>komórka2.3 </td>
     </tr>
  </table>
  komórka1.1 komórka1.2 komórka1.3
  komórka2.1 komórka2.2 komórka2.3
  <tr> znacznik tabeli - wiersz
  <td> znacznik tabeli - komórka
  Podstawowe znaczniki w HTML + elementy stylu
  <div style="background:#fff999;">zawartość bloku pierwszego</div>
  <div style="background:#f99999;">zawartość bloku drugiego</div>
  zawartość bloku pierwszego
  zawartość bloku drugiego
  1.1 oraz 1.2
  2.1 2.2

  Wygłodzony przez cały dzień organizm niczym gąbka chłonie wszystko, co mu dostarczymy, dlatego tak ważne jest, by zapewnić dostawę jak najlepszych i najbardziej wartościowych składników, które nie przyczynią się do uzyskania nadprogramowych kilogramów, a jednocześnie pozwolą zaspokoić głód i poprawią jakość snu.

  szersze zestawienie tagów HTML oraz elementów stylów TUTAJ
  zadanie
  ________
  Utwórz nowy dokument html zawierający Twoje CV, zawierający między innymi:
  - tytuł: curriculum vitae
  - zdjęcie twarzy (dowolne)
  - dane personalne
  - etapy edukacji wraz z linkami do stron szkół lub uczelni
  - opis zainteresowań (lista numerowana)
  - dodatkowe atuty (lista punktowana)
  - oceny z kilku przedmiotów na poprzednim roku studiów (w tabeli)
  - inne...