Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 2 - wykorzystanie CSS na przykładzie elementów blokowych


Zastosowanie stylów na poziomie pojedynczego elementu
Zastosowanie stylów na poziomie pojedynczego skryptu (pliku)
Zastosowanie stylów na poziomie zewnętrznego pliku, importowanego do skryptu
plik skryptu (html)

plik arkusza stylów (style.css)
Postać wynikowa powyższych kodów:
Tworzenie warstw za pomocą elementów blokowych


trzy elementy blokowe o różnych rozmiarach, ustawione w pozycji domyślnej:
zawartość bloku pierwszego
zawartość bloku drugiego
zawartość bloku trzeciego

 
dwa elementy blokowe ustawione "side by side" zagnieżdzone w bloku trzecim:
zawartość bloku lewego
zawartość bloku prawego
kolejny blok niezagnieżdzony

  trzy elementy blokowe o różnych rozmiarach, nakładające się:
zawartość bloku pierwszego
zawartość bloku drugiego
zawartość bloku trzeciego

zadanie
________
Wykorzystaj elementy blokowe do utworzenia szachownicy takiej jak zaprezentowana poniżej:
ROZWIĄZANIE
hasło: