Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 5 - "for", "while", "switch", "if"

"if" jest elementem warunkowym pozwalającym na wykonanie bądź niewykonanie pojedynczeń operacji lub szeregu operacji.
składnia: if([warunek]) [operacja]

"switch" jest elementem warunkowym sprawdzającym wartość przechowywaną pod sprawdzaną zmienną i pozwalającym na wykonanie pojedynczeń operacji lub szeregu operacji.

"for" jest elementem pozwalającym wykonać operację lub szereg operacji w pętli o określonej liczbie wykonań.
składnia: for([licznik i jego wartośc początkowa], [warunek wykonania], [operacja zmiany licznika])

"while" jest elementem warunkowym, wykonującym operacje cyklicznie w momencie spełnienia zdefiniowanego warunku
zadanie
________
Zadanie 1: Utwórz formularz poprzez który wczytasz wartość zmiennej do skryptu. Skrypt powinien sprawdzić czy wczytana wartość jest mniejsza czy większa od 100 i wyświetlić informację na ekran.
Rozbuduj skrypt o funkcję która sprawdzi czy liczba jest parzysta, czy nieparzysta.
Utwórz skrypt który wyświetli X kolejnych linii: "to jest [numer linii] linia", liczba linii musi być równa liczbie wpisanej w formularzu.
Do formularza dodaj pole radio gdzie można wybrać czy mają się wyświetlać wszystkie linie czy tylko linie parzyste. Odczytaj wybór skryptem i na ekranie wyświetl:
- wszystkie linie,
- linie parzyste, natomiast nieparzyste mają być puste.

 
Zadanie 2:
Utwórz kod który będzie wyświetlał na ekranie "choinkę" dowolnej wysokości w zależności od liczby wprowadzonej w formularzu. Poniżej przykładowa choinka o wysokości "6".
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
[]