Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 6 - predefiniowane funkcje PHP, zmienna typu array

PHP posiada szereg wewnętrznych funkcji, które mogą zostać użyte podczas programowania skryptów.
 
Przykład składni podczas stosowania funkcji:
[zmienna_do_zapisu_wyniku_działania_funkcji] = nazwa_funkcji([parametr_WE1], [parametr_WE2], ...);


pełny opis parametrów funkcji date()

Zmienna typu ciąg (array)

zadanie
________
Zadanie 1
1. Utwórz formularz w którym zostanie wprowadzony adres e-mail.
2. Z użyciem odpowiednich funkcji opracuj mechanizm sprawdzający poprawność adresu e-mail. Zakładamy że adres jest poprawny jeżeli ma 1 znak "@" oraz przynajmniej jedną kropkę.
3. Jako wynik działania skrypt powinien wyświetlić informację:
- adres e-mail jest poprawny
- adres e-mail jest niepoprawny
Zadanie 2
1. Utwórz formularz w którym w jednym polu zostanie wprowadzony ciąg znaków, a w dugim pojedynczy znak.
2. Sprawdź czy pole zawierające ciąg znaków ma przynajmniej 5 znaków, a pole pojedynczego znaku tylko 1 znak.
3a. W przypadku niespełnienia jednego z ww. warunków wyświetl komunikat o błędzie
3b. W przypadku spełnienia obu warunków:
- policz i wyświetl na ekranie liczbę wystąpień wskazanego w drugim polu znaku, w podanym w pierwszym polu ciągu.
- dodatkowo wyświetl na ekranie pozycję na których dany znak występuje we wskazanym ciągu.
 
Przykład
Dla ciagu znaków "Franek lubi jeść banany" oraz szukanego znaku "a" wynik powinien wyglądać następująco:
 
Literę a znaleziono na pozycji: 3
Literę a znaleziono na pozycji: 21
Literę a znaleziono na pozycji: 23
W sumie znak występuje w ciągu 3 raz(y)