Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 7 - inne elementy PHP

Funkcja algorytmu kodującego MD5
Funkcje definiowane przez użytkownika
plik:funkcje.inc.php
plik:przyklad.php
Zmienne sesji
plik1.php
plik2.php wyloguj.php
zadanie
________
Przygotuj prosty system logowania użytkownika, składający się z 5 plików:
1. Plik z formularzem logowania (użytkownik, hasło);
2. Dwa pliki zabezpieczone które wyświetlą informację "dostęp prawidłowy" (+ obrazek) lub "brak dostępu" w zależnosci od tego czy w formularzu logowania zostaną wpisane prawidłowe dane. (nazwę użytkownika i hasło zdefiniuj w skrypcie jako stałe, a hasło zapisz w formie zaszyfrowanej MD5)
3. Plik wylogowania (może być zawarty w pliku z punktu 1) po którego wywołaniu pokaże się informacja "użytkownik wylogowany" a zmienne sesji zostaną usunięte.
4. Plik z funkcjami.Wszystkie powyższe pliki połacz linkami we wspólnym menu które będzie się pokazywało na górze każdej strony (do menu użyj funkcji).