Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 8 - łączenie z bazą danych MySQL

nazwa hosta: localhost
nazwa użytkownika: gs
nazwa bazy danych: gs
hasło: gswneiz
 
funkcja wywołująca połączenie z bazą danych.

 
przykład skryptu odczytującego z bazy danych

 
przykład skryptu zapisującego do bazy danych:
zadanie
________
1. Utwórz swoją nową tabelę w bazie danych. Tabela powinna zawierać 3 pola: id, login, hasło (32 znaki).
2. Utwórz skrypt który umożliwi dodawanie nowych użytkowników poprzez formularz, hasła zapisywane w bazie powinny być zakodowane MD5.
3. Wykorzystaj skrypt logowania z poprzedniego ćwiczenia, tak aby login i hasło zamiast na stałe zapisane w treści skryptu były odczytywane z bazy danych (możliwość logowania różnych użytkowników).