Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 8 - łączenie z bazą danych MySQL

przykład skryptu usuwającego rekord z bazy danych

 
przykład skryptu zmieniającego dane w istniejącym rekordzie:
zadanie
________
Do ćwiczenia z poprzedniego zadania dodaj funkcje usuwania oraz edytowania rekordów.