Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 2

  1. Uruchom program MS Excel.
  2. Utwórz konto rachunkowe, automatycznie przeliczające wprowadzone dane. Konto powinno wyglądać tak jak na rysunku poniżej:
  3. Komórki w kolumnach WINIEN oraz MA, powinny być zdefiniowane jako walutowe.
  4. Komórka prezentująca saldo konta powinna obliczyć różnicę pomiędzy przychodami a wydatkami.
  5. W/w komórka powinna wyświetlać kwotę na zielono jezeli saldo jest dodatnie oraz na czerwono jeżeli saldo jest ujemne.
  6. Zachowaj dokument