Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 3

 1. Uruchom program MS Excel.
 2. Utwórz tabelę taką jak na rysunku poniżej:
 3. Kolumny "SEZON" oraz "WARTOŚĆ" uzupełnij wymyślonymi danymi.
 4. W polach C9, C17, C26 utwórz formuły wyliczające średnią dla danej kategorii.
 5. W kolumnie "Wzrost [jednostki]" ustaw formułę obliczającą o ile jednostek zmieniła się wartość w tym wierszu.
 6. funkcja odejmowania

 7. W kolumnie "Wzrost procentowy" ustaw formułe obliczająca o ile procent zmieniła się wartość w tym wierszu

 8. przyrost procentowy liczymy jako: wartość bieżąca/wartość poprzednia -100%

 9. W kolejnej kolumnie ustaw funkcję, która wskaże kierunek wzrostu wartości. (UJEMNY/DODATNI)
 10. wykorzystaj funkcję jeżeli

 11. Zachowaj dokument