Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 7

 1. Uruchom program MS Excel
 2. W nowym arkuszu, utwórz grę "kółko i krzyżyk"
 3. Przeformatuj komórki w arkuszu tak aby wyglądał jak ten na rysunku poniżej. Dodaj też 3 przyciski

 4. Wstawianie --> Ilustracje --> Kształty

 5. Zarejestruj makra potrzebne do oprogramowania przycisków. Pierwsze makro powinno zmieniać wybraną komórkę na "krzyżyk" a drugie na "kółko"

 6. Nagraj makro zmieniające tło, obramowanie i zawartość komórki.

  Widok --> Makra --> Zarejestruj makro...

 7. Przypisz utworzone makra pod odpowiednie przyciski
 8. Utwórz trzecie makro, które będzie czyściło pole gry i przypisz do trzeciego przycisku
 9. W komórkach dookoła planszy gry, utwórz funkcję która będzie wyświetlała "1" jeżeli w danej linii są trzy krzyżyki lub "-1" jeżeli trzy kółka oraz 0 jeżeli nie ma 3 takich samych znaków

 10. użyj funkcji jeżeli i funkcji ZŁACZ.TEKSTY


 11. Pole po prawej stronie powinno wyświetlać wynik gry, dużą czerwoną czcionką.
 12. Zaprogramuj pole tak aby wyświetlało odpowiedni wynik

 13. użyj funkcji SUMA oraz JEŻELI, korzystając z wartości, z pól dookoła planszy gry. Jeżeli ich suma jest dodatnia, wygrał X jeżeli ujemna wygrało O, jeżeli równa zero - remis.

 14. Zachowaj dokument