Narzędzia informatyczne w ekonomii
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 2

 1. Uruchom program MS Excel
 2. Zmien nazwę "Arkusz1" na "Obecności"
 3. Podziel arkusz "Obecności" tak aby:
  - pozioma granica podziału przebiegała po 2 wierszu,
  - pionowa granica podziału przebiegała po kolumnie "s".
 4. Widok --> Okno --> Podziel

 5. Włącz opcję "zablokuj okienka" z menu "Okno"
 6. Wypełnij i ustaw odpowiednie właściwości komórek tak aby powstał arkusz na wzór tego powyżej.
 7. - Wiersz z datami wypełnij tak aby skok pomiędzy kolejnymi datami wynosil 48 dni roboczych, poczynając np. od 1 stycznia 2007.
   

  Narzędzia główne --> Edytowanie --> Wypełnij

 8. Wiersz id wypełnij kolejnymi numerami poczynając od 1
 9. Kolumny "Imię" oraz "Nazwisko" wypełnij dowolnymi danymi
 10. Pola w które wpisuje się obecność (1 lub 0), posiadają blokadę, która nie pozwala wpisać innej wartości oraz podpowiedź jakie wartośći można wpisać, która pojawia się po uaktywneiniu pola.

 11. Dane --> Narzędzia danych --> Poprawność danych...

    
 12. Pola pokazują tekst "OBECNY"/"NIEOBECNY" automatycznie, pobierając wartości z pola sąsiadującego po lewej stronie.

 13. Wykorzystaj funkcję "jeżeli"

 14. Pola pokazujące tekst "OBECNY"/"NIEOBECNY" formatują się w zależności od wyświetlanej zawartości

 15. Narzędzia główne --> Style --> Formatowanie warunkowe...

 16. Pod listą wstaw formuły zliczające ilość osób obecnych/nieobecnych/niezaznaczonych danego dnia
 17. Wykorzystaj funkcję "licz.jeżeli"

 18. Po prawej stronie listy utwórz kolumnę wyświetlającą informację że student jest zawieszony (ma przynajmniej 3 nieobecności)

 19. Zastsouj kolumnę sumującą nieobecności ("licz.jeżeli") oraz funkcję "jeżeli" wyświetlającą komunikat o zawieszeniu. Kolumnę sumującą nieobecności ukryj (prawy klik w nagłówku kolumny --> "ukryj")

 20. Na dole umieść informację, która będzie wyświetlała aktualną liczbę zawieszonych studentów, liczba powinna zmieniać się dynamicznie.

 21. Wykorzystaj funkcję "licz.jeżeli"

 22. Wykorzystaj filtrowanie, tak aby pokazać wszystkie osoby o imieniu "Adam"

 23. Dane --> Sortowanie i filtrowanie --> Filtruj

 24. Używając filtru pokaż wszystkie osoby które są aktualnie "zawieszone"
 25. Używając filtru pokaż wszystkie osoby o imieniu "Kamil" oraz tylko pierwszą datę sprawdzania obecności
 26. użyj opcji ukrywania kolumny

 27. Odkryj kolumny ukryte przy filtrowaniu i usuń wszystkie filtry
 28. Zachowaj dokument