Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Składnia języka PHP
Elementy wspomagające w skryptach PHP


Wykorzystanie funkcji pobierania z serwera aktualnej daty i czasu

Dokładny opis funkcji i parametrów WE/WY można znaleźć na stronie php.org

Użycie zmiennej typu ciąg (Array)


Użycie funkcji pobierania adresu IP komputera z którego wywoływany jest skrypt


Wysyłanie wiadomości e-mail z użyciem skryptu php


Zadanie:
1. Utworzyć formularz w którym zostanie wprowadzony adres e-mail.
2. Utworzyć skrypt który na adres wpisany w formularzu wyśle wiadomość zawierającą adres IP komputera z którego został wywołany i wysłany formularz
3. Z użyciem funkcji z poprzednich zajęć opracować i wprowadzić do skryptu podstawową kontrolę poprawności adresu e-mail (musi zawierać znak @ oraz przynajmniej jedną kropkę)
W przypadku jeżeli podany adres nie spełnia tych wymogów, skrypt powinien wyświetlić komunikat błędu i NIE WYSYŁAĆ wiadomości e-mail.