Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Składnia języka PHP
Połączenie z bazą danych MySQL


Usuwanie danych z bazy, z użyciem klucza głównego do wskazania rekordu.
Zmiana wartosci poszczególnych pól rekordu, wskazanego poprzez klucz główny


Zadanie:
1. Odczytać z bazy danych, z tabeli oznaczonej numerem studenta zapisane rekordy i wyświetlić w formie tabeli
2. Tabele rozszerzyć o formularz umożliwiający zmianę wartości jednego z pól dla każdego rekordu
3. Tabelę rozszerzyć o możliwość usunięcia każdego z pól danego rekordu
 
W celu prawidlowego wykonania powyższego zadania należy zmodyfikować zapytanie MySQL tak aby oprócz danych rekordu otrzymać jego identyfikator, który pozwoli na poprawne wskazanie rekordu do zmiany lub usunięcia
 
Przykład działającego skryptu znajduje się tutaj