Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 3 - wykorzystanie biblioteki Bootstrap
Strona główna Bootstrap: https://getbootstrap.com/


Wywołanie biblioteki w skrypcie HTML:
Tworzenie układu strony z wykorzystaniem elementów blokowych BS
 


Pełna dokumentacja BS: BS GRID
Zadanie 1
________
Utwórz układ strony wykorzystujący elementy blokowe w różnych kolorach. Układ powinien być responsywny i reagować na zmiany szerokości okna przeglądarki.
W celu uzyskania koloru tła oraz ustalenia wysokości bloków dodaj własny skrypt CSS.

Zadanie 2
________
Użyj elementów blokowych w celu utworzenia szachownicy.
- Utwórz strukturę elementów (pól).
- Przygotuj własny CSS dla białych i czarnych pól.
- Przyporządkuj style do elementów
 


Spróbuj rozszerzyć szachownicę o adresy pól: