Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Wstęp do PHP
konfiguracja klienta FTP w programie HateML:

 

 
Podstawowe elementy składni jezyka PHP


Formularze - przesyłanie zmiennych


Przykładowy formularz wysyłający trzy zmienne (zmiennaX, [hasło] zmiennaY, [ukryta] zmiennaZ) do pliku odbierz.php metodą post
Operacje warunkowe IF / WHILE


Poniższa składnia przedstawia sposób zapisu operacji sprawdzenia wystąpienia lub niewystąpienia zakładanego warunku. 
Zadanie 1:
Utwórz formularz poprzez który wczytasz wartość zmiennej do skryptu.
Skrypt powinien sprawdzić czy wczytana wartość to liczba mneijsza od 10 i większa od 5 nastepnie wyświetlić informację na ekran.
 
Zadanie 2:
Rozbuduj skrypt z zadania 1 o funkcję która sprawdzi czy liczba jest parzysta, czy nieparzysta (operacja % (modulo) - jako reszta z dzielenia).
 
Zadanie 3:
Utwórz skrypt który wyświetli odpowiednią liczbę kolejnych zdań: "to jest [numer linii] linia" w zależności od liczby podanej w formularzu.
 
Zadanie 4:
Dodaj odpowiednie elementy tak aby wyświetlały się tylko linie z wartościami parzystymi.