Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Składnia języka PHP
sesja i zmienne sesji


Poniżej zaprezentowane zostały fragmenty kody pokazujące sposób rejestracji nowej sesji, zakładanie zmiennej sesji wraz z przypisaniem jej wartości oraz wyrejestrowanie sesji i jej zmiennych.
UWAGA
Sesja wykorzystuje tymczasowe pliki *.tmp, ktore przetrzymywane są w katalogu "tmp" na serwerze. W calu prawidłowego działania sesji należy założyć katalog o nazwie "tmp", w lokalizacji z ktorej wykonywany jest skrypt.

Do utworzenia katalogu tmp można użyc klienta FTP wywoływanego z wiersza poleceń systemu Windows.


tworzenie nowej sesji oraz rejestracja zmiennych plik1.php


usuwanie zmiennych oraz sesji plik2.php


funkcja algorytmu kodującego MD5 (128-bit)


Zadanie:
1. Utworzyć formularz w którym zostanie wprowadzone hasło.
2. Utworzyć plik który rozpocznie nową sesję oraz zarejestruje w niej zmienną autoryzującą, w przypadku jeżeli hasło z formularza jest prawidłowe.
3. Utworzyć plik który będzie wyświetlał dowolną zawartość, tylko wprzypadku jeżeli zmienna autoryzująca ma odpowiednią wartość.
4. W pliku z pkt 2 dodać opcję "wyloguj"