Modelowanie procesów biznesowych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zawartość projektu zaliczeniowego


1. Wybór i opis organizacji której dotyczy projekt.
  a. Ogólny opis organizacji oraz sposobu działania.
  b. Opis otoczenia w jakim funkcjonuje organizacja.
  c. Opis struktury organizacyjnej lub jej fragmentu (np. wybrany dział) w przypadku dużej organizacji.
  d. Ogólny opis pracy jaka jest wykonywana w ramach codziennej działalności organizacji.
  e. Wybór jednego procesu z w/w punktu i dokładny opis kolejności wykonywanych działań, podejmowanych decyzji oraz ich wpływu na sam proces.
  
2. Model organizacji oraz procesu biznesowego.
  a. Tworzenie modelu ogólnej struktury organizacji (mapa procesów).
  b. Tworzenie modelu procesu biznesowego.
  c. Tworzenie modelu struktury organizacyjnej.
  d. Tworzenie modelu dokumentów oraz systemów informatycznych.
  e. Przypisanie elementów struktury organizacyjnej, dokuemntów i systemów informatycznych do czynności w procesie.
 
3. Analiza opisanego procesu biznesowego
  a. Przypisanie parametrów do czynności w ramach procesów (czas, koszt).
  b. Przypisanie parametrów do elementów decyzyjnych w procesie.
  c. Wykonanie symulacji i analiza wyników dla procesu.
  d. Opis wyników symulacji oraz ich wpływ na organizację.
 
 
Projekt zaliczeniowy forma:
  a. Dokumentacja w formie pliku PDF
  b. Model z programu Adonis (export HTML)