Modelowanie procesów biznesowych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
ZadanieKorzystając z modelu procesu z poprzedniego zadania, wydziel część związaną z płatnością jako podproces procesu głównego.
Dodatkowo dodaj czwartą opcję płatności "brak zapłaty" która powoduje całkowite zakończenie procesu.