Modelowanie procesów biznesowych
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
ZadanieUtwórz model procesu jak na rysunku poniżej:
 

 
Dodaj następujące parametry do modelu:
 
koszty i czasy:
przyjęcie wniosku o wydanie karty: 1 min, 1,22 pln
sprawdzenie kompletności danych: 7 min, 2 pln
sprawdzenie załączników: 3 min, 0,30 pln
sprawdzenie dokumentów z oryginałem: 3 min, 0,30 pln
prośba o uzupełnienie danych: 10 min, 3,40pln

decyzja: TAK 10%, NIE 90%

przekazanie wniosku do oceny kredytowej: 2 min, 0,75pln
ocena wiarygodności kredytowej: 4h, 39 pln
kontrola dokumentów: 1h, 50 pln

czy dokumenty wymagają uzupełnienia? TAK: 5% NIE 95%

wydanie decyzji: 30 min, 11pln

negatywna: 30%, pozytywna 70%

przesłanie informacji do klienta: 25min, 15pln
wprowadzenie informacji do systemu: 15min, 0,56pln
zamówienie karty w tłoczni: 20 min, 5pln

 
Wykonaj analizę rachunkową dla następujących sytuacji:
 
W miesiącu rozpatrywancyh jest 600 wniosków o kartę.
 
Pytanie 1
Utworzenie elektronicznego generatora wniosków wspomagającego klienta kosztuje 4000pln. Dzięki temu liczba wniosków wymagających poprawy (pierwszy etap) spadnie o połowę. Po ilu wykonaniach procesu zwróci się koszt inwestycji w system?
 
Pytanie 2
Zaniechanie sprawdzania kompletności danych oraz załączników zwiększy procent dokumentów wymagających uzupełnienia (drugi etap) z 5% do 15%. Czy usunięcie tych zadań jest opłacalne w wymiarze 1 miesiąca?