Procesy Informacyjne w zarządzaniu
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 1
Wybór oraz charakterystyka organizacji


 1. Przedstawienie wybranej organizacji.
 2. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
 3. Opis prowadzonej działalności:
 • stała działalność związana z generowaniem przychodu,
 • stała działalność związana z utrzymaniem ciągłości pracy,
 • dodatkowoa działalność okazjonalna,
 1. Środowisko w jakim funkcjonuje organizacja:
 • otoczenie (zasięg),
 • typ/rodzaj klientów,
 • typ rodzaj współpracowników,
 • inne charakterystyczne elementy występujące w środowisku w którym działa organizacja.
 1. Zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności:
 • mogące wpłynąć na zakłócenie pracy organizacji,
 • mogące przerwać realizacje pracy związane z generowaniem przychodu,
 • inne...
 1. Istniejąca struktura organizacyjna (min 3 poziomy)
 • opis każdego działu,
 • opis każdego stanowiska.