Procesy Informacyjne w zarządzaniu
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 2
Opis procesu(ów) wykonywanego w ramach organizacji


 1. Charakterystyka wybranego procesu.
 • ogólna informacja o procesie,
 • do której grupy procesów należy (generowanie przychodu, utrzymanie ciągłości pracy, inny),
 • jak często jest inicjowany (dziennie, tygodniowo, rocznie).
 1. Dokładny opis procesu.
 • zdarzenie inicjujące oraz kończące wykonanie procesu,
 • wynik/produkt procesu,
 • opis procesu z uwzględnieniem poszczególnych zadań do wykonania,
 • kolejność wykonywania zadań.
 1. Utworzenie listy zadań niezbędnych do realizacji procesu.
 2. Utworzenie listy decyzji w procesie.
 3. Zaangażowanie środowiska pracy w procesie.
 • wskazanie osób standardowo odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań/decyzji w strukturze organizacyjnej (pkt 1.6),
 • wskazanie osób mogących pełnić zastępstwo w wykonywaniu poszczególnych zadań/decyzji w strukturze organizacyjnej (pkt. 1.6).
 1. Szacowany (średni) czas trwania każdej z czynności w procesie.
 2. Szacowany (średni) koszt wykonania każdej z czynności w procesie.