Procesy Informacyjne w zarządzaniu
ict-trainer.pl - © 2024 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 3
Elementy modelu procesu biznesowego.


Graficzne modele procesów, będą budowane zgodnie z symboliką stosowaną w oprogramowaniu Adonis 4.0.
Poniżej zaprezentowane zostały symbole i ich znaczenie w procesie:

-- Rozpoczęcie procesu lub podprocesu
-- Czynność wykonywana w procesie
-- Decyzja/warunek w procesie
-- Symbol podprocesu w procesie nadrzędnym
-- Koniec procesu

Proces może być modelowany na dwa sposoby: "A: góra-dół" czyli pionowo lub "B: lewo-prawo" czyli w poziomie: