Technologie informacyjne
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 12

 1. Uruchom program MS Excel
 2. Utwórz formularz na 12 pozycji, formatując odpowiednio komórki tak, aby wyglądał jak ten na rysunku poniżej:
 3. Zacznij od utworzenia tylko pierwszego wiersza - potem skopiujesz ustawienia do kolejnych.
 4. Ustaw wysokość wiersza na 17
 5. Wstaw pole wyboru do kolumny E, następnie dopasuj jego rozmiar i położenie.

 6. Wykorzystaj funkcję "licz.jeżeli"

 7. Pokaż sekcję developer w menu programu Ms Excel
 8. Plik --> Opcje --> Dostosowywanie wstążki --> Zaznaczyć "Deweloper" na liście po prawej

 9. Wstaw pole wyboru do kolumny E, następnie dopasuj jego rozmiar i położenie.
 10. Deweloper --> Formanty --> Pole kombi

 11. W kolumnie L utwórz listę możliwych odpowiedzi, które będą używane w rozwijanym polu w kolumnie "wykonanie".
 12. Ustaw zakres wejściowy (co będzie wyświetlane) oraz łącze komórki (gdzie będzie wyświetlane czyli kolumna E i odpowiedni numer wiersza)

 13. Prawy klik na polu kombi --> Formatuj formant --> Zakres wejściowy oraz Łącze komórki

 14. W kolumnie G wstaw pole wyboru i ustaw "łącze komórki" na G i odpowiedni numer wiersza.

 15. Prawy klik na polu kombi --> Formatuj formant

 16. w kolumnie H wstaw formułę, która będzie wyświetlała TAK jeżeli wartość komórki w kolumnie G to "PRAWDA" lub NIE jeżeli ta wartość to "FAŁSZ"
 17. W ostatniej kolumnie zastosuj formułę obliczającą iloczyn wartości z kolumny CENA i ILOŚĆ przy założeniu że zaznaczone jest TAK w kolumnie "Kupuję".

 18. Wykorzystaj wartości z kolumny G lub H oraz funkcję "jeżeli"

 19. Przekopiuj wiersz tak aby powstało 12 pozycji możłiwych do uzupełnienia w spisie
 20. Popraw odwołania komórek w obiektach wstawionych z menu formularza

 21. Prawy klik na polu kombi --> Formatuj formant

 22. Sprawdź czy zastosowane funkcje działają poprawnie, (czy reagują na zaznaczenia w okienku "Kupuję")
 23. Ukryj kolumnę G oraz L - tak aby dane pomocnicze nie były widoczne.
 24. Wypełnij pola formularza przykładowymi pozycjami
 25. Dodaj na końcu pole sumujące całość kosztów
 26. Sprawdź działanie arkusza, jeżeli chciał(a)byś zrezygnować z części zakupów - odznaczając pole "Kupuję"

 27. Kwota do zapłaty powinna się zmieniać

 28. Usuń pole sumujące, pokazujące całkowity koszt
 29. Zastosuj do listy funkcję zliczającą pośrednie sumy, dla każdego pomieszczenia.
 30. Dane --> Konspekt --> Suma częśćiowa

  Sumy pośrednie zadziałają poprawnie jeżeli przed ich zastosowaniem lista będzie posortowana!

 31. Pod kolumną "Wykonanie", utwórz obszar zliczający ilość mebli, z podziałem na materiał wykonania

 32. Należy skorzystać z funkcji LICZ.JEŻELI oraz wartości z komórek, które znajdują się pod polami wyboru

 33. Zachowaj dokument