Technologie informacyjne
ict-trainer.pl - © 2023 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 3

Uruchom program MS Word i stwórz nowy dokument.
Ustaw czcionkę dokumentu na 12pt.
Wstaw 1 komórkę tabeli i ustaw jej szerokość na 7 cm.

menu: tabela-->wlaściwości tabeli-->kolumna

Wpisz wymyślone ogłoszenie.
W wierszu gdzie zawiera się cena czcionke ustaw na 14pt oraz odstęp przed/po 10 pt.

menu: format-->akapit

Tekst: "Proszę dzwonić..." musi zawierać się w 1 wierszu - dopasuj rozmiar czcionki.
Wstaw drugi wiersz tabeli.

menu: tabela-->wstaw-->wiersze...

Podziel nowy wiersz na 9 kolumn.

menu: tabela-->podziel komórki..

Ustaw kierunek tekstu tak jak na rysunku.

prawym przyciskiem myszy w komórce --> kierunek tekstu

Wyśrodkuj położenie numerów w komórkach, w pionie i poziomie.

prawym przyciskiem myszy w komórce --> wyrównanie komórek

Ustaw widoczność krawędzi tylko pomiędzy numerami.

prawym przyciskiem myszy w komórce --> obramowanie i cieniowanie

Ustaw równomierne rozłożenie kolumn z numerami telefonu.
Wstaw nową tabelę: 2 kolumny/3 wiersze.
Ustaw brak widocznych krawędzi tabeli.
Do kazdej komórki przekopiuj utworzoną wcześniej tabelę.
Wykasuj tabelę, (ogłoszenie) które było utworzone jako pierwsze i nie zawiera się w żadnej z 6 komórek dużej tabeli.