Technologie informacyjne
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 6

 1. Pobierz i otwórz plik z zawartością ćwiczenia PLIK
 2. W dokumencie utwórz nowe style:
  Mój tytuł
  typ: akapit
  czcionka: Tahoma, 16 pkt, pogrubiony, kolor zielony
  akapit: odstęp po 20 pkt
   
  Mój rozdział
  typ: akapit
  czcionka: Tahoma, 14 pkt, pogrubiony, kolor niebieski, tekst wyjustowany
  akapit: odstęp po 20 pkt
   
  Mój akapit
  typ: akapit
  czcionka: Tahoma, 12 pkt, kolor ciemnoszary
  akapit: odstep po 10 pkt
   
  Mój podpis
  typ: akapit
  czcionka: Tahoma, 10pt, pochylona, kolor czarny
  akapit: z lewej 1,5 cm, odstep po 20 pt
   
  Mój rysunek
  typ: Akapit
  wyrównanie tekstu: środek
  akapit: odstęp przed i po 10 pkt
 3. narzędzia główne --> Style --> rozwiń menu --> nowy styl

 4. Wstaw podpisy pod rysunkami:
  Rysunek 1 - Kameleon w akcji
  Rysunek 2 – Różne kolory
  Rysunek 3 - Zielony jak liść
 5. odwołania --> wstaw podpis --> etykieta: Rysunek

 6. Zastosuj style do tekstu:
  Mój tytuł: Oblicza kameleona
  Mój rozdział: Różne kolory, Występujące gatunki, Zmiana koloru
  Mój podpis: do podpisów pod rysunkami
  Mój rysunek: do obrazków
  Mój akapit: do pozostałego tekstu
 7. Wstaw pustą stronę na początku dokumentu
 8. Wstawianie --> pusta strona

 9. Na nowej stronie wstaw spis rozdziałów

 10. Odwołania --> Spis treści --> wstaw spis treści --> Opcje --> Wybierz swój styl z listy i wstaw "1" oraz usuń cyfry dla pozostałych

 11. Pod spisem rozdziałów wstaw spis ilustracji
 12. Odwołania --> Podpisy --> Wstaw spis ilustracji --> opcje --> wybierz swój styl do podpisu rysunków

 13. Zmodyfikuj style zastosowane do spisu treści oraz spisu rysunków tak aby były formatowane czcionką Tahoma 12 pkt.
 14. Wstaw wyświetlanie numerów stron i sprawdź czy spisy są prawidłowe.