< strona startowa

Technologie programowania systemów internetowych

rodzaj zajęć: laboratoria
forma zaliczenia: kolokwium
wykorzystywane narzędzia:  HateML Pro
omawiane zagadnienia:
powtórzenie elementów języka HTML
tworzenie i obsługa formularzy
podstawy języka php
przesyłanie danych przy użyciu metod POST i GET
zarządzanie danymi przesłanymi do skryptu php
sesja oraz zmienne sesji
funkcje warunkowe oraz pętle
funkcje daty i godziny
komunikacja z bazą danych MySQL
zapis/odczyt danych z BD
funkcje kodowania MD5
kontrola dostępu za pomocą zmiennej sesji
podstawowe skrypty logowania i autoryzacji
wstęp do języka programowania ActionScript 3
literatura:
L. Welling, L. Thomson "PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty." Helion 2005
S. M. Schafer "HTML, XHTML i CSS. Biblia." Helion 2009
Virginia DeBolt "HTML i CSS" Mikom 2005
PHP, http://php.net/index.php/
MySQL, http://www.mysql.com/
CSS, http://www.w3.org/Style/CSS/