< strona startowa

Zarządzanie projektami informatycznymi

rodzaj zajęć: laboratoria
forma zaliczenia: projekt zaliczeniowy (książka kontrolna projektu)

Ocena projektu
(procentowy udział poszczególnych zagadnień w skali całego projektu)
Cel projektu 5%
Organizacja zespołu 5%
Skład zespołu, parametry projektu 5%
WBS (SPP - struktura podziału prac) 10%
Harmonogram 20%
Zasoby projektu 5%
Zarządzanie zmianami 10%
Zarządzanie jakością 5%
Komunikacja 5%
Zebrania 5%
Zarządzanie finansami 5%
Podwykonawcy 5%
Zarządzanie ryzykiem 10%
Dokumentacja 5%

wykorzystywane narzędzia:  MS Project 2007 PL
omawiane zagadnienia:
wykorzystanie narzędzia MS Project przy planownaiu i realizacji przykładowego przedsięwzięcia.
 
PRZYKŁADOWY SPIS TREŚCI KSIĄŻKI KONTROLNEJ PROJEKTU
(Zawartość merytoryczna książki kontrolnej projektu, stosowanej w metodyce MITP firmy IBM)
 1. Standardy i procedury
  (sposoby kontaktu, raportowania, podejmowania decyzji... formalizmy)
 2. Zarządzanie organizacją i ludzie
  (jak organizacja jest zarządzana np struktura ogrganizacyjna, ludzie, obowiązki)
 3. Planowanie i estymacja
  (planowane terminy spotkań, wpożyczeń sprzętu, zamówień materiałów itp.)
 4. Hierarchiczna struktura podziału prac
  (WBS ułożony w harmonogram - MS Project)
 5. Śledzenie postępu
  (Raporty po kamieniach milowych bądź innych ważnych zdarzeniach)
 6. Przeglądy
  (Odbiór wykonanych już prac, sprawdzanie jakości, zużucia, wykorzystania sprzętu, itp... )
 7. Raporty
  raport@gorg.pl
 8. Zarządzanie ryzykiem
  (planowanie ścieżek awaryjnych przy zadaniach wykazujących możliwość pojawienia się problemów)
 9. Zarządzanie zmianami
  (zmiany podjęte w momencie pojawiania się problemu, jakie, jak wpływają na parametry projektu)
 10. Zarządzanie rezultatami
  (zarządzanie gotowymi produktami projektu)
 11. Zarządzanie problemami
  (Jak zostały rozwiazane powstałe problemy ew. jak należy rozwiązać te które są bardzo prowdopodobne)
 12. Zarządzanie błędami i uchybieniami
  (rozwiązywanie sytuacji wktórej pojawił się błąd bądź uchybienie)
 13. Zarządzanie jakością
  (Czynności podejmowane w celu otrzymania najwyższej jakości produktu projektu)
 14. Korespondencja
  (Kontakty pomiędzy członkami projektu, pisma oficjalne wychodzące przychodzące)
 15. Informacje podstawowe
  (KOSZT, CZAS, ZAKRES)
 16. Zarządzanie finansami
  (księgowość)
 17. Zarządzanie kontraktem
  (kontakty z inwestorem, raporty dla inwestora, konsultacje z inwestorem)
 18. Zarządzanie dostawami
  (zamowienia, zwroty, zapasy)
literatura:
Z. Szyjewski, G. Szyjewski "Harmonogramowanie projektów informatycznych - Microsoft Project 2002", Print Group Daniel Krzanowski 2006.
M. Miłosz, Z. Szyjewski "Harmonogramowanie przedsięwzięć. Microsoft Project 2000", Polskie Towarzystwo Informatyczne 2001.
Z. Szyjewski "Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych", Agencja Wydawnicza Placet 2001.
J. Phillips "Zarządzanie projektami IT", Helion 2004
B. Biafore "Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik", Helion 2009