Procesy Informacyjne w zarządzaniu
ict-trainer.pl - © 2024 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 4
Analiza procesu na podstawie modelu

Do modelu procesu biznesowego należy wprowadzić we wszystkich elementach decyzyjnych prawdopodobieństwo wyboru danej opcji.
Suma prawdopodobieństw wynosi 1 (100%)
 

 
Dla wszystkich zadań w modelu procesu należy obliczyć prawdopodobieństwo ich wykonania przy pojedyńczym wykonaniu procesu.
 

 
 
Na podstawie zapisanych prawdopodobieństw należy wykonać analizę pod kątem kosztów i czasu trwania procesu, zgodnie z przykładową tabelą: