Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 4 - wstęp do PHP

Dostęp do lokalnego serwera PHP
- Każdy student otrzymuje indywidualne konto z możliwością logowania do serwera z użyciem protokołu FTP.
- Każde konto posiada indywidualny login oraz hasło i jest niezależne od kont innych uzytkowników.
- Konta dostępne są tylko z pracowni na WNEiZ.
 
Dane do logowania
adres serwera (host): http://10.0.0.6/
login: gstudent[numer]
hasło: [przydzielone]
 
odczyt przesłanych plików: http://10.0.0.6/~gstudent[numer]/[nazwa_pliku]
 

Struktura pliku PHP
<input type="text" name="imie"> GET $_GET['imie'] wprowadzona w formularzu
<input type="text" name="imie"> POST $_POST['imie'] wprowadzona w formularzu
<input type="text" name="imie"> GET lub POST $_REQUEST['imie'] wprowadzona w formularzu
<textarea name="tekst" rows="1" cols="1"></textarea> POST $_POST['tekst'] wprowadzona w formularzu
<input type="checkbox" name="opcja1" value="1"> POST $_POST['opcja1'] 1
<input type="hidden" name="formularz" value="sent"> POST $_POST['formularz'] sent
<input type="radio" name="pole_typ5a" value="5"> POST $_POST['pole_typ5a'] 5
<select name="pole_typ6">
<option value="1">pole 1</option>
<option value="2">pole 2</option>
<option value="3">pole 3</option>
</select>
POST $_POST['pole_typ6'] 1 lub 2 lub 3
zadanie
________
Zadanie 1
Utwórz nowy skrypt wyświetlający zdanie: "Hello world!" na środku strony, 100px od górnej krawędzi.
 
Zadanie 2
Utwórz formularz w ktorym w 3 polach mozna wpisac: imię, nazwisko oraz w polu typu lista rozwijana wybrać rok urodzenia (1985 - 2000).
Prześlij dane do skryptu który obliczy i wyświetli tekst taki jak poniżej:
"Witaj [imię] [nazwisko] urodziłeś(aś) sie w [rok_urodzenia] roku, więc masz teraz [wiek] lat."
 
Zadanie 3
Utwórz formularz w którym zostaną wprowadzone dwie liczby.
Liczby prześlij do skryptu, który wyświetli poniższe informacje:
suma liczb to: [suma]
pierwsza minus druga to: [różnica]
reszta z dzielenia drugiej liczby przez pierwszą to: [reszta]