Internet języki programowania stron WWW i appletów
ict-trainer.pl - © 2019 - Grzegorz Szyjewski
Zadanie 1
Widok kodu źródłowego przykładowej strony napisanej w jezyku HTML.


Podstawowe znaczniki w HTML:
<b> - bold - pogrubienie;
<u> - underline - podkreślenie;
<i> - italic - pochylenie;
<p> - znacznik nowego akapitu;
<br /> - znacznik nowej linii;
<hr /> - znacznik poziomej linii;
<a> - znacznik hiperłącza;
<img> - znacznik obiektu graficznego;
<ol> - znacznik listy numerowanej;
<ul> - znacznik listy punktowanej;
<li> - znacznik elementu listy;
<div> - element blokowy;
<table> - tabela;
<tr> - wiersz w tabeli;
<td> - komórka w wierszu;
tekst pogrubiony
tekst pogrubiony oraz pochylony
pierwsza linia
druga linia
link do ict-trainer
napisz wiadomość e-mail
  1. punkt pierwszy
  2. punkt drugi
zawartość bloku pierwszego
zawartość bloku drugiego
pierwsza komórka druga komórka
pierwsza komórka i druga komórka
2 wiersz 1 komórka2 wiersz 2 komórka