Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Składnia języka PHP
wbudowane funkcje PHP


Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe funkcje wykonywane na zamiennych zawierających wartości typu string.

funkcja ucfirst - pierwszy znak ciągu jako "wielki" ------- składnia: ucfirst ( string );


funkcje strtolower oraz strtoupper - zmiana znaków w ciągu na "małe" oraz "wielkie" ------- składnia: strtolower ( string ); strtoupper ( string );


funkcja strlen - długość ciągu znaków ------- składnia: strlen ( string )


funkcja substr - fragment z ciągu znaków ------- składnia: substr ( string , index_start, długość);


funkcja strpos - pozycja pierwszego wystąpienia wybranego znaku(ów) w ciągu znaków ------- składnia: strpos ( string , szukany znak);


Więcej funkcji można znaleźć na stronie php.org

Zadanie:
Policz i wyświetl na ekranie ilość wystąpień wskazanego znaku, we wskazanym ciągu znaków.
Dodatkowo wyświetl na ekranie pozycje na których dany znak występuje we wskazanym ciągu. np.:
dla ciagu znaków "Franek lubi jeść banany" oraz znaku "a" wynik powinien wyglądać następująco:
 
Literę a znaleziono na pozycji: 3
Literę a znaleziono na pozycji: 21
Literę a znaleziono na pozycji: 23
W sumie znak występuje w ciągu 3 raz(y)