Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Składnia języka PHP
Połączenie z bazą danych MySQL


Konfiguracja połączenia z BD
parametry:
serwer: sql.ictt.nazwa.pl
nazwa bazy danych: ictt
nazwa użytkownika: ictt
hasło: [zapisane na tablicy]
 
panel phpMyAdmin dla BD: link
 
Funkcja zawierająca parametry bazy danych - do zapisania w pliku db.php
Odczyt danych z bazy.
Zapis danych w bazie.


Zadanie:
1. Utworzyć w bazie danych nową tabelę o nazwie takiej jak numer albumu studenta.
2. Utworzyć strukturę tabeli zawierającą pole id (klucz główny) oraz trzy inne dowolne pola.
3. Utworzyć skrypt odczytujący i wyświetlający aktualne wartości zapisane w tabeli.
4. Utworzyć formularz zawierający trzy pola odpowiadające strukturze tabeli.
5. Utworzyć skrypt PHP zapisujący wartości z formularza do utworzonej tabeli w BD.
(6.)* Zmienić formularz tak, aby zapisywał jedną z wartości formularza zakodowaną algorytmem MD5.