Programowanie stron WWW
ict-trainer.pl - © 2022 - Grzegorz Szyjewski
Edytor kodu

Do wykonywania ćwiczeń można wykorzystać dowolny edytor kodu.
Podczas zajęć wykorzystywany będzie edytor: Sublime Text.
Można pobrac go ze Strony ST oraz zainstalować na swoim komputerze.
Zaleca się instalację menedżera pakietów dla Sublime Text: Package Control w celu instalowania dodatkowych funkcji edytora (packages).
 
Instalacja Package Control została opisana w poniższych punktach:
1. Zainstaluj Sublime Text lub skopiuj do pożądanej lokalizacji jeżeli wykorzystujesz wersję portable dla Windows.
2. Uruchom Sublime Text
3. Uruchom konsolę w aplikacji ST poprzez menu: View > Show Console.
4. Skopiuj kod znajdujący się na szarym tle pod napisem "SUBLIME TEXT 3" na tej stronie.
5. Wklej skopiowany kod do konsoli w ST i wciśnij enter.
6. Zainstaluj dodatki wykorzystując funkcję w menu: Preferences > Package Control
7. W Package Control wybierz opcję Package Control: Install Package
8. Wyszukaj i zainstaluj dodatki:
HTML5 (bundle for Sublime Text)
CSS3 (The most complete CSS support for Sublime Text 3).
HTMLBeautify (A plugin for Sublime Text that formats (indents) HTML source code. It makes code easier for humans to read.)

 
Tworzenie nowego dokumentu HTML:
1. Uruchom Sublime Text
2. Utwórz nowy dokument w menu: File > New File (or Ctrl + N)
3. Wybierz odpowiednią składnię (html): View > Syntax > HTML
4. Zapisz plik z kodowaniem UTF-8 (jako: mojanazwapliku.html): File > Save with Encoding > UTF-8
5. Twój dokument html jest gotowy do edycji!